Preise ab Januar 2021

 

 

Behandlungen à 90 min                                           140.-


Behandlungen à 60 min                                           105.- 

 

Behandlungen à 45 min                                            95.-

  

Behandlungen à 25 min                                           60.-                                                                   

TENS Elektrotherapie à 45 min                                95.-

Elektroden zusätzlich                                                5.-

 

 

 

 

Bei Bedarf kann Schröpfen, Tapen, Triggerpunkt-Therapie, Hot Stone oder Fango in die Behandlung integriert werden.