Klassische Massage à 60 min                                            90.- 

 

Klassische Massage à 45 min                                            80.-

 

Klassische Massage à 90 min                                         120.-

 

F4 Titan Vitalwellen-Ultraschalltherapie

à 45 min                                                                                 90.-
à 25 min                                                                                50.-
à 15 min                                                                                30.-                                                                       

Dorntherapie à 45 min                                                         80.-

 

Fussreflexzonenmassage à 60 min                                100.-

 

TENS Elektrotherapie à 45 min                                          50.-

Elektroden zusätzlich                                                            5.-

 

 

 

 

Bei Bedarf kann Schröpfen, Tapen, Triggerpunkttherapie, Hot Stone oder Fango in die Behandlung integriert werden.

 

Preisanpassung ab Januar 2021